papier do drukarki

Bankowość

Sektor bankowości prywatnej

cel

System wydruku podążającego z autoryzacją

Liczba pracowników

pracownicy

55 osób

Czas wdrożenia Printoscope

zegar

1 miesięc

Liczba urządzeń

drukarki

4 urządzeń

Wartość inwestycji

pieniądze

32 000 PLN

Koszty druku przed

pieniądze

91 000 PLN

(rocznie)

Poziom bezpieczeństwa

bezpieczeństwo

WYSOKI

Kontrola efektywności

rezultaty

Wymogiem klienta było ograniczenie wydruków i kopie w całej organizacji. Pozwoliło to na znaczące ograniczenie koszów.

Zwrot z inwestycji osiągnięto już po 3 miesiącach od wdrożenia. Wdrożenie rozwiązania pozwoliło na znaczące zmniejszenie ilości wydruków, i większy obieg elektroniczny dokumentów.

wykres 40%
67%

Obniżenie kosztów wydruku i kopi

wykres 40%
81%

Oszczędność papieru i tonerów

wykres 40%
55%

Obniżenie kosztów logistycznych i energii

wykres 40%
67%

Zmniejszenie ilości wydruków i kopii

papier do drukarki

Branża ochrona zdrowia

Ogranizacja Publiczna

cel

System wydruku podążającego z autoryzacją

Liczba pracowników

pracownicy

2170 osób

Czas wdrożenia Printoscope

zegar

4 miesięce

Liczba urządzeń

drukarki

169 urządzeń

Wartość inwestycji

pieniądze

320 000 PLN

Koszty druku przed

pieniądze

4 200 000 PLN

(rocznie)

Poziom bezpieczeństwa

bezpieczeństwo

WYSOKI

Kontrola efektywności

rezultaty

Podstawowym założeniem systemu była kontrola kosztów całego środowiska druku, monitoringiem objęto: koszty druku, papieru, materiałów eks. oraz koszty prądu.

Zwrot z inwestycji osiągnięto po niespełna półtora roku. Przy analizie kosztów pod uwagę wzięto wszystkie składniki TCO.

wykres 40%
31%

Obniżenie kosztów wydruku i kopi

wykres 40%
39%

Oszczędność papieru i tonerów

wykres 40%
52%

Obniżenie kosztów logistycznych i energii

wykres 40%
51%

Zmniejszenie ilości wydruków i kopii

papier do drukarki

Zakłady wojskowe

Branża zbrojeniowa

cel

System wydruku podążającego z autoryzacją, system repozytorium.

Liczba pracowników

pracownicy

440 osób

Poziom bezpieczeństwa

zegar

WYSOKI

Liczba urządzeń

drukarki

8 urządzeń

pieniądze

Czas wdrożenia Printoscope

pieniądze

1 tydzień

bezpieczeństwo

Kontrola efektywności

rezultaty

Podstawowym założeniem systemu była kontrola treści drukowanych i kopiowanych dokumentów.

Zaraz po wdrożeniu osiągnięto pełną kontrolę nad treścią drukowanych, skanowany i kopiowanych dokumentów.

wykres 40%
7%

Obniżenie kosztów wydruku i kopi

wykres 40%
4%

Oszczędność papieru i tonerów

wykres 40%
12%

Obniżenie kosztów logistycznych i energii

wykres 40%
11%

Zmniejszenie ilości wydruków i kopii

papier do drukarki

Firma produkcyjna

Brażna automotive

cel

System wydruku podążającego z autoryzacją, znakowanie dokumnetów

Liczba pracowników

pracownicy

143 osób

Czas wdrożenia Printoscope

zegar

1 tydzień

Liczba urządzeń

drukarki

8 urządzeń

Wartość inwestycji

pieniądze

21 000 PLN

Koszty druku przed

pieniądze

87 000 PLN

(rocznie)

Poziom bezpieczeństwa

bezpieczeństwo

WYSOKI

Kontrola efektywności

rezultaty

Wymaganiem klienta była pełna kontrola treści drukowanych dokumentów, przygotowano mechanizm znakowania dokumentów, kategoryzacji pod względem bezpieczeństwa obiegu informacji i klasyfikacji pod względem tajności.

Po wdrożeniu systemu uzyskano wysoki poziom bezpieczeństwa obiegu dokumentów w firmie.

wykres 40%
21%

Obniżenie kosztów wydruku i kopi

wykres 40%
17%

Oszczędność papieru i tonerów

wykres 40%
32%

Obniżenie kosztów logistycznych i energii

wykres 40%
54%

Zmniejszenie ilości wydruków i kopii

papier do drukarki

Urząd Miasta

Ogranizacja Publiczna

cel

System wydruku podążającego z autoryzacją

Liczba pracowników

pracownicy

2200 osób

Czas wdrożenia Printoscope

zegar

2 miesięce

Liczba urządzeń

drukarki

221 urządzeń

Wartość inwestycji

pieniądze

670 000 PLN

Koszty druku przed

pieniądze

1 200 300 PLN

(rocznie)

Poziom bezpieczeństwa

bezpieczeństwo

WYSOKI

Kontrola efektywności

rezultaty

Podstawowym założeniem systemu była kontrola kosztów i drukowanych dokumentów. Osiągnięto to dzięki pełnej autoryzacji użytkowników przy urządzeniu drukującym poprzez karty zbliżeniowe.

W bardzo krótkim czasie osiągnięto zwrot z inwestycji a wartością dodaną dla klienta była pełna unifikacja sprzętu drukującego i kopiującego.

wykres 40%
43%

Obniżenie kosztów wydruku i kopi

wykres 40%
22%

Oszczędność papieru i tonerów

wykres 40%
17%

Obniżenie kosztów logistycznych i energii

wykres 40%
62%

Zmniejszenie ilości wydruków i kopii